BEGELEID WONEN

Een zorgvolle verbinding voor jong en oud.

EEN BRUG SLAAN DIE NODIG IS

De Verbinding wil een belangrijke brug slaan voor alle mensen met een hulpvraag wanneer het aankomt op begeleid wonen. Bij De Verbinding in Beek kan iedereen vanaf 18 jaar of ouder terecht met een geldige indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De locatie en de omgeving is geschikt voor jongere en oudere cliënten met een redelijke mate van mobiliteit en mensen die gebruik maken van een rolstoel.

BEKIJK HIER ONS FILMPJE VOOR MEER IMPRESSIE

“Vaak is hulp ver te zoeken voor hulpbehoevenden. Met een juiste binding en met de juiste mensen is dat geen probleem.”

LEES MEER

PROEF DE SFEER

ONZE KERNWAARDEN

Persoonsgerichte zorg:

De Verbinding staat voor persoonsgerichte zorg. Dit houdt in dat niet alle bewoners het zelfde zijn, maar individuen met allemaal hun eigen specifieke eigenschappen en behoeften.

Zoals in de missie van De Verbinding beschreven staat:

‘’De Verbinding heeft als missie de eigen regie van haar bewoners te behouden en daar waar mogelijk is te vergroten, door samen met haar bewoners te kijken naar ‘’wat kan ik nog wel’’ in plaats van naar ‘’wat kan ik niet meer’’. Door de wensen en behoeftes van de bewoner inzichtelijk te maken, streeft De Verbinding ernaar om hun verblijf in onze woonvorm zo prettig en zinvol mogelijk te maken en hen het gevoel te geven ‘’ik ben thuis’’. Voor de Verbinding is elke bewoner een unieke individu met eigen kwaliteiten en beperkingen. Het is de kunst daarbij een omgeving te vinden die jouw weg ondersteunt. Mensen kiezen zelf voor die omgeving ook als het moeilijker wordt dit op eigen kracht te doen. Dan is het van wezenlijk belang wie jou ondersteunt zodat de weg jouw weg blijft en je niet hoeft in te passen in een systeem of organisatie die ogenschijnlijk voor jou, maar niet door jou georganiseerd is.’’

Het bovenstaande is wat de Verbinding onder het begrip ‘’persoonsgerichte zorg’’ verstaat.

Veiligheid

De veiligheid bij de Verbinding is zo veel mogelijk gewaarborgd. Wat verstaat de Verbinding onder ‘’veiligheid’’. De begrippen veiligheid en geborgenheid liggen dicht bij elkaar. Veiligheid- en geborgenheidsgevoel ontstaat wanneer je kunt leven tussen gelijkgestemden.

Hoe heeft de Verbinding veiligheid binnen en buiten de woonvorm geborgd?:

  • Door duidelijke in- en uitsluitingscriteria hierdoor is de aard van de zorgvragers redelijk homogeen en dit zorgt voor een harmonieuze leefomgeving.
  • Aanwezigheid 24/7 van deskundige en gediplomeerde medewerkers.
  • Aanwezigheid van alarmering op de slaapkamers. Dit zorgt ervoor dat de bewoners ten alle tijden de dienstdoende medewerkers kunnen oproepen.
  • Het gebouw is voorzien van camerabeveiliging aan de buitenzijde.

WAT ZEGGEN ANDEREN

contact