KLACHTENPROCEDURE

Hier leest u hoe onze klachtenprocedure werkt.

Toepassingsgebied:

Deze procedure is van toepassing op klachten van cliënten die zorg- en dienstverlening ontvangen van de Verbinding.

 

Doelstelling:

  1. Het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling of behandeling van klachten van cliënten.
  2. Het zodanig afhandelen van de klachten zodat cliënten zoveel mogelijk tevreden zijn. Het vastleggen van informatie hierover zodat een effectieve klachtenanalyse mogelijk is.
  3. Het intern verkrijgen van inzicht in de verbeterpunten van de Verbinding.

Processtappen:

  1. De cliënt bespreekt de klacht met de direct betrokkene.
  2. Indien dit niet naar tevredenheid is verlopen neemt de cliënt contact op met de interne klachtenfunctionaris van de Verbinding. Deze kan de cliënt helpen met het juist formuleren van de klacht, en samen met de cliënt tot een oplossing komen. Hij/zij kan daartoe contact opnemen met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft.
  3. Wanneer de cliënt dan nog niet tevreden is over de afhandeling kan hij/zij zich melden tot een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Hier kan de klacht via een schriftelijke klachtenbrief of digitaal via de mail worden ingediend.

Hoe neemt u contact op met de (interne) klachtencommissie?

interne klachtenfunctionaris:

 

Interne klachtenfunctionaris:
Mevr. M.Burgulu-Kitapci
samen@zorgrules.nl

Vertrouwenspersoon:
Dhr. F.van Haren
info@fransvanharenadvies.nl

Hoe neemt u contact op met de (externe) klachtencommissie?

externe klachtencommissie:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601AD Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl