UITSLUITINGSCRITERIA

VOOR WIE IS DE VERBINDING BEDOELD?

Zoals wellicht bij u bekend is, is de Verbinding Beek een begeleid-woonvorm. Hierdoor kan niet iedere zorgbehoevende opgenomen worden in ons woonvorm, zodat de veiligheid van zowel de zorgbehoevende als van ons personeel gewaarborgd kan worden. Om te voorkomen dat uw aanmelding afgewezen wordt, heeft De Verbinding de volgende harde uitsluitingscriteria vastgesteld:

+ Zorgbehoevenden welke enige vorm van verpleging nodig hebben.

+ Zorgbehoevenden welke niet zelfstandig mobiel zijn.

+ Zorgbehoevenden welke ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen hebben.

+ Zorgbehoevenden welke een (zware) audiovisuele beperking hebben.

+ Zorgbehoevenden met verslavingsproblematiek (alcohol en/of drugs)

Verpleging

Zorgbehoevenden welke enige vorm van verpleging nodig hebben.

Niet mobiel

Zorgbehoevenden welke niet zelfstandig mobiel zijn.

Verstandelijke meervoudige beperkingen

Zorgbehoevenden welke ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen hebben.

Audiovisuele beperking

Zorgbehoevenden welke een (zware) audiovisuele beperking hebben.

Verslavingsproblematiek

Zorgbehoevenden met verslavingsproblematiek (alcohol en/of drugs)

IK KOM IN AANMERKING, WAT NU?

INTAKE

Naast de uitsluitingscriteria wordt er tijdens de intake ook aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix gekeken of de zorgbehoevende binnen onze woonvorm past. Deze zelfredzaamheidsmatrix wordt samen met u, uw wettelijk vertegenwoordiger en/of uw naasten, tijdens de intake ingevuld. Deze matrix geeft ons als zorgverlener inzicht in uw actuele situatie, waardoor wij beter de overweging kunnen maken of De Verbinding een geschikte plek voor u is.