UITSLUITINGSCRITERIA

VOOR WIE IS DE VERBINDING BEDOELD?

Zoals wellicht bij u bekend is, is de Verbinding Beek een begeleid-woonvorm. Hierdoor kan niet iedere zorgbehoevende opgenomen worden in ons woonvorm, zodat de veiligheid van zowel de zorgbehoevende als van ons personeel gewaarborgd kan worden. De Verbinding heeft de volgende harde uitsluitingscriteria vastgesteld en mocht 1 van de volgende punten voor u van toepassing zijn, dan kunt u niet bij de Verbinding wonen:

+ Zorgbehoevenden welke enige vorm van verpleging nodig hebben.

+ Zorgbehoevenden welke niet zelfstandig mobiel zijn.

+ Zorgbehoevenden welke ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen hebben.

+ Zorgbehoevenden welke een (zware) audiovisuele beperking hebben.

+ Zorgbehoevenden met verslavingsproblematiek (alcohol en/of drugs)

Verpleging

Zorgbehoevenden welke enige vorm van verpleging nodig hebben.

Niet mobiel

Zorgbehoevenden welke niet zelfstandig mobiel zijn.

Verstandelijke meervoudige beperkingen

Zorgbehoevenden welke ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen hebben.

Audiovisuele beperking

Zorgbehoevenden welke een (zware) audiovisuele beperking hebben.

Verslavingsproblematiek

Zorgbehoevenden met verslavingsproblematiek (alcohol en/of drugs)

Het wonen bij de Verbinding is alleen mogelijk wanneer u een geldige WLZ indicatie heeft. De volgende indicaties zijn uitgesloten bij de Verbinding en kunnen dus niet bij de Verbinding wonen:

6VV:
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

7VV:
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

8VV:
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifeke aandoeningen,met de nadruk op verzorging en verpleging

7VG:

(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

8VG:
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

7LG:
Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

4GGZ-W:
GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

IK KOM IN AANMERKING, WAT NU?

INTAKE

De intake vindt plaats met uw betrokken behandelaar/zorgverlener/wettelijk vertegenwoordiger/naasten. Naast de uitsluitingscriteria wordt er tijdens de intake ook gevraagd om relevante documentatie van uw betrokken zorgverleners/behandelaren aan te leveren. De aangeleverde documentatie icm het intakegesprek geeft ons als zorgverlener inzicht in uw actuele situatie, waardoor wij beter de overweging kunnen maken of De Verbinding een geschikte plek voor u is.