Een woonvorm dat prettig en zinvol is

Missie

De Verbinding biedt (jong) volwassenen, welke moeite hebben met de regie over hun eigen leven te voeren, een veilige, gezellige en huiselijke woon- en leefomgeving. De Verbinding heeft als missie de eigen regie van haar bewoners te behouden en daar waar mogelijk is te vergroten, door samen met haar bewoners te kijken naar ‘’wat kan ik nog wel’’ in plaats van naar ‘’wat kan ik niet meer’’. Door de wensen en behoeftes van de bewoner inzichtelijk te maken, streeft De Verbinding ernaar om hun verblijf in onze woonvorm zo prettig en zinvol mogelijk te maken en hen het gevoel te geven ‘’ik ben thuis’’. Voor de Verbinding is elke bewoner een unieke individu met eigen kwaliteiten en beperkingen. Het is de kunst daarbij een omgeving te vinden die jouw weg ondersteunt. Mensen kiezen zelf voor die omgeving ook als het moeilijker wordt dit op eigen kracht te doen. Dan is het van wezenlijk belang wie jou ondersteunt zodat de weg jouw weg blijft en je niet hoeft in te passen in een systeem of organisatie die ogenschijnlijk voor jou, maar niet door jou georganiseerd is.

Visie

De Verbinding stelt de eigen kracht van haar bewoners zo veel mogelijk centraal. De bewoners hebben de regie om naar vermogen de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, met als doel zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn. De bewoners hebben in hun thuis de maximale vrijheid binnen de vastgestelde (interne) kaders (gedragscode). Elke bewoner levert een bijdrage aan de harmonie van de woongroep. De individuele behoeften en wensen van de bewoners en hun welbevinden en identiteit, vormen te allen tijde de basis voor de zorg- en dienstverlening door de Verbinding. Dat is steeds ons uitgangspunt in het helpen van onze bewoners.

V

Verbindt mensen met verschillende culturen, levensstijlen en ideologieën.

E

Erkenning, je zelf zijn en je eigen leven leven.

R

Realistisch, wat kun je nog wel en hoe draag je hieraan bij.

B

Betrouwbaar, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

I

Identiteit, ik ben ik en jij bent jij.

N

Naasten, bij wie jij je prettig voelt.

D

Dierbaar, ont-moeten met het hart.